Windows 11 va supporter d’autres formats de compression

Dans Windows 11, Microsoft va introduire le support d’autres formats de compression, telle que le RAR, 7-Zip, gz, tar.

, , , ,